Privé muziekles en AVG

Privacyverklaring Kzing (musicast.nl)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Kzing voldoet aan de aanwijzingen van de AVG. In deze privacyverklaring staat hoe Kzing met uw privacy omgaat.  Wij geven aan:

 1. welke persoonsgegevens we verwerken
 2. de reden voor die verwerking
 3. hoe lang we ze bewaren en waarom voor die termijn is gekozen
 4. welke rechten u heeft ter zake van uw door ons bewaarde persoonsgegevens.

Door het invullen van ons inschrijfformulier geeft u ons toestemming de ingevulde persoonsgegevens te gebruiken zoals in deze verklaring uiteengezet. Aarzel niet contact met het ons op te nemen als u vragen over deze privacyverklaring heeft. Dit kan via info@kzing.nl , of telefonisch 0229-234141

Welke persoonsgegevens worden bij Kzing vastgelegd? 

Bij de muzieklessen van Kzing leggen we het volgende vast:

1. Van iedere leerling: persoonsgegevens: contactgegevens, geboortedatum, IBAN en tenaamstelling van de rekening van waaraf betaald zal worden en eventuele bijzonderheden die voor uw kind van belang zijn.  

2. Heel zelden en alleen als het relevant is: beeldmateriaal

1. Persoonsgegevens

 • Bij inschrijving krijgen wij de volgende persoonsgegevens van de cursist*
  1. Contactgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
  2. Geboortedatum
  3. IBAN en tenaamstelling van de bankrekening van waaraf betaald zal worden
  4. Eventuele bijzonderheden die voor uw kind van belang zijn ( ziektes, allergieën etc.)
 • * Wanneer de leerling jonger is dan 18, leggen we uiteraard de noodzakelijke persoonsinformatie van de ouders vast.
 • Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor:
 1. het voeren van onze leerlingenadministratie
 2. de communicatie met cursisten door middel van e-mail of post
 3. het samenstellen van de lesgroepen
 4. de incasso van het lesgeld
 5. De veiligheid van de leerlingen (bijvoorbeeld informatie over allergieën of beperkingen etc.)
 • Onze docent krijgt de beschikking over naam en telefoonnummer van de cursisten, om hun aan- en afwezigheid bij te houden en om in dringende gevallen contact op te kunnen nemen.
 • Van tijd tot tijd sturen we cursisten e-mail (geadresseerden in BCC) met actuele informatie over de activiteiten van Kzing.
 • Contactgegevens bewaren wij alleen, indien er daadwerkelijk sprake is van inschrijving. Als een leerling zich niet inschrijft, verwijderen wij gegevens.
 • Van uitgeschreven cursisten bewaren we het e-mailadres om hen op de hoogte te houden van het (nieuwe) cursusaanbod en eventueel andere activiteiten. Uitgeschreven cursisten die geen prijs stellen op het toezenden van e-mail, kunnen dat aangeven in een mailtje naar info@kzing.nl
 • We bewaren de originele inschrijfformulieren van uitgeschreven cursisten. Dit doen we in verband met de incasso van de lesgelden en de verplichtingen die de Belastingdienst iedere ondernemer oplegt. Een financiële administratie moet 7 jaar bewaard worden en die termijn houden wij dan ook aan.
 • Via ons mailadres, info@kzing.nl, kunt u uitleg vragen over de verwerking van de gegevens van de cursist, of ons benaderen om bepaalde informatie te verwijderen of aan te passen.
 • U kunt verzoeken uw gegevens te verwijderen, voor zover verwijdering van gegevens niet conflicteert met andere verplichtingen.

2. Beeldmateriaal waarop mensen herkenbaar zijn afgebeeld.

De AVG beschouwt foto’s en filmmateriaal waarop mensen herkenbaar zijn afgebeeld, als persoonsgegevens. Daarom moeten wij voor het publiceren van foto’s en films toestemming vragen van de afgebeelde personen, of, als die jonger zijn dan 16 jaar, van hun ouders/verzorgers. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming is het ons niet toegestaan beeldmateriaal te plaatsen.

Bij de privé muziekleerlingen zal dit trouwens zelden gebeuren. Het kan zijn dat wij een filmpje opnemen of een foto maken voor de leerling zelf, bijvoorbeeld een kerstfilmpje of een filmpje van zelfgemaakt materiaal. Dan zullen wij altijd vooraf toestemming vragen aan de verantwoordelijke volwassene, voordat wij dergelijk beeldmateriaal plaatsen. Wij zullen ook vooraf om toestemming vragen als wij een foto van een leerling graag willen gebruiken voor reclame doeleinden.

WhatsAppgroepen 

 • Cursisten voegen ons soms toe als WhatsApp contact. Dit is niet verplicht en het initiatief hiervoor komt dan vanuit de leerlingen. Het voordeel hiervan is dat leerlingen ons snel kunnen bereiken en ook tussendoor informatie kunnen vragen over de lesopdrachten. Wij gaan ervan uit dat ouders hier mee instemmen, wanneer de leerling ons dit vertelt. We beschouwen dit dus als de verantwoordelijkheid van de leerling zelf en van hun ouders/verzorgers. Overigens: up to date informatie (bijvoorbeeld ten aanzien van een weerssituatie) kunt u voorafgaand aan de les te allen tijden checken op onze website onder het kopje: Nieuws van de dag! Een Whatsapp contact is dus niet perse noodzakelijk.

Klachten

 • Mocht u een klacht of vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via info@kzing.nl of telefonisch: 0229-234141
 • U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 • Tot slot: al onze medewerkers zijn zich bewust van het vertrouwelijke karakter van persoonsgegevens en doen er al het mogelijke aan de privacy van de cursisten en hun ouders/verzorgers te garanderen.

Contactgegevens Kzing

Zakelijke informatie

KVK 51571870

NL 30 ASNB 0267 1750 94

Ellis Castenmiller-Westheim

info@kzing.nl

muziekles.kzing.nl  (hier vindt u ook actueel nieuws)

Club.kzing.nl

YouTube:    Kzing Mee