Stichting Acting4kids

Kzing wordt regelmatig gefaciliteerd door Stichting Acting4kids. Deze stichting heeft als doelstelling:

culturele zelfontwikkeling bij kinderen en jongeren te stimuleren. 

De stichting zorgt ervoor dat leuke, leerzame initiatieven, op het gebied van jezelf durven presenteren, daadwerkelijk door kunnen gaan. Zij zorgt voor de organisatie, publiciteit en het realiseren van de projecten van de betrokken groepen. Neem alleen al alle musical voorstellingen van Kzing. En ook workshops die bij een project horen, worden door Acting4kids gefaciliteerd. 

In het kader van de digitalisering, die hoort bij een eigentijds cultureel klimaat,  ondersteunt Acting4kids Kzing bij het professionaliseren van de websites. Die zorgen ervoor dat er een online podium is voor de leerlingen, maar ook dat leerlingen van scholen in Hoorn een muzisch aanbod tot hun beschikking hebben. 

De stichting neemt daarbij een deel van de kosten voor haar rekening. Zij moet natuurlijk ergens het inkomen vandaan halen om dat te doen. Kaartverkoop is hiervoor één van de  belangrijke inkomstenbronnen, naast eventuele subsidies en een eigen bijdrage die er van de organisaties waar zij voor faciliteren verwacht wordt.

Kzing is de mensen in het bestuur van Acting4kids enorm erkentelijk voor het werk dat zij voor hen verzetten!

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

Mevr. M. van der Veer, voorzitter

Dhr. P. Kieftenburg, penningmeester

Kzing wordt regelmatig gefaciliteerd door Stichting Acting4kids. Deze stichting heeft als doelstelling:

culturele zelfontwikkeling bij kinderen en jongeren te stimuleren. 

De stichting zorgt ervoor dat leuke, leerzame initiatieven, op het gebied van jezelf durven presenteren, daadwerkelijk door kunnen gaan. Zij zorgt voor de organisatie, publiciteit en het realiseren van de projecten van de betrokken groepen. Neem alleen al alle musical voorstellingen van Kzing. En ook workshops die bij een project horen, worden door Acting4kids gefaciliteerd. 

In het kader van de digitalisering, die hoort bij een eigentijds cultureel klimaat,  ondersteunt Acting4kids Kzing bij het professionaliseren van de websites. Die zorgen ervoor dat er een online podium is voor de leerlingen, maar ook dat leerlingen van scholen in Hoorn een muzisch aanbod tot hun beschikking hebben. 

De stichting neemt daarbij een deel van de kosten voor haar rekening. Zij moet natuurlijk ergens het inkomen vandaan halen om dat te doen. Kaartverkoop is hiervoor één van de  belangrijke inkomstenbronnen, naast eventuele subsidies en een eigen bijdrage die er van de organisaties waar zij voor faciliteren verwacht wordt.

Kzing is de mensen in het bestuur van Acting4kids enorm erkentelijk voor het werk dat zij voor hen verzetten!

Het bestuur bestaat op dit moment uit:

Mevr. M. van der Veer, voorzitter

Dhr. P. Kieftenburg, penningmeester

Mevr. M. Bosch, algemeen bestuurslid